Kabinet onder water

kabinet onder water fotoDoor Micaela Cabrita da Palma

Al eeuwenlang hebben de oceanen en zeeën mensen angst aangejaagd, geïnspireerd en nieuwsgierig gemaakt. Het grootste deel van de aarde bestaat tenslotte uit water. Het is een eigen wereld op zich: een wereld onder water. Het heeft in Europa geresulteerd in sterke verhalen van zeelui, gedetailleerde kaarten en ontdekkingen van wetenschappers. Kolonialisme, geweld en exploitatie reisden echter ook via de oceanen.
Bovendien is deze zee wereld van zichzelf gevaarlijk. Verslagen van woeste zeestormen tonen de kracht van het water, met vele gekelderde schepen als gevolg. Zeelui kwamen oog in oog te staan met grote, monsterlijke wezens. Deze zijn terug te zien in de zeekaarten van de 16e en 17e eeuw, waar vaak gefantaseerde koppen van zeemonsters opduiken. De angst voor het diepe, donkere water was enorm, maar het weerhield zeelui, ontdekkingsreizigers en wetenschappers niet om aan boord te gaan.
Vandaag de dag blijven de wereldzeeën een mysterie voor de mensheid. Ondanks doorlopend onderzoek, is nog geen 10% van het leven onder water bestudeerd. Wetenschappers over de hele wereld bundelen hun krachten om de mysteries van de zee te ontrafelen.
Naast nieuwe ontdekkingen is de confrontatie met de impact van toerisme, opwarming van de aarde, overbevissing en single-use plastics onvermijdelijk. Het leven boven water is steeds prominenter aanwezig in de wereldzeeën en daar is de mens zowel het probleem als de oplossing van. Kunnen wij het tij nog keren? 

Luister ook naar het bij behorende verhaal “the mating rituals of Draco Marinus”, ontwikkeld door studenten Laura Köpping en Ilse van der Voorn.

Kabinet onder Water: O2 gebouw, naast de hoofdingang op de begane grond