VU Erfgoed & Collecties

De UB beheert bijzondere collecties, die de unieke geschiedenis van de VU documenteren, de geschiedenis van onderzoek en onderwijs aan de VU en van het protestantisme. We maken deze collecties beschikbaar via bijvoorbeeld LibSearch, onze Beeldbank, Geoplaza en door middel van tentoonstellingen.

Tot onze bijzondere collecties horen:

- Academische erfgoedobjecten (Liselotte Neervoort)
- Kaartcollectie,(Lida Ruitinga)
- Kunst (Wende Wallert)
- Handschriften en Oude drukken (Willemien van Dijk)
- Collectie HDC|Protestants Erfgoed (Hans Seijlhouwer)


Tentoonstellingsquiz Wie van de drie
In de Erfgoedvitrine en op de pagina tentoonstellingsquiz wie van de drie tonen we van juli tot en met oktober 2018 om de paar weken een nieuw object uit de VU-erfgoedcollectie met daarbij drie verhalen: het echte verhaal én nog twee verzonnen verhalen. Weet jij welke van de drie verhalen waar is?

Digitale erfgoedvitrine

Van 6 november 2017 tot 8 januari 2018 presenteerden medewerkers en studenten in de UB-erfgoedvitrine hun persoonlijke keuze uit de erfgoedcollecties van de VU. Hun motivatie om voor het door hun gekozen object is te vinden op de pagina Collectieverhalen VU-erfgoed.