Dies natalis 2020 - erfgoedvideo's

Ter gelegenheid van Dies natalis 2020 vertellen erfgoedconservator Liselotte Neervoort en universiteitshistoricus Ab Flipse het verhaal achter belangwekkende voorwerpen uit de VU erfgoedcollectie.Voorop bij iedere plechtigheid schrijdt de pedel in vol ornaat: ketting, toga en staf. Het is één van de meest zichtbare tradities van de universiteit. De staf die de pedel bij de allereerste Dies natalis droeg, oogstte nogal wat kritiek.

Abraham Kuyper was een idealist en een streber. Hij eiste veel van zichzelf. Toen hij 23 jaar oud was werd het hem even te veel. Hij kreeg een inzinking. Voor herstel vertrekt hij naar zijn toekomstige schoonfamilie in Rotterdam. Maar Kuyper kan maar niet stil zitten. Als hij langs de haven wandelt krijgt hij een idee. Hij gaat een miniatuurschip bouwen: de Johanna, naar zijn geliefde verloofde.


In 1965 ontving Martin Luther King Jr. aan de VU het eredoctoraat in de Sociale Wetenschappen. Drie jaar later werd hij in Memphis, Tennessee om het leven gebracht. Een grote schok, ook aan de Vrije Universiteit. Aan de Vrije Universiteit wordt de herinnering aan King op verschillende manieren levend gehouden.Uren en dagen dwaalt Bram door de straten van nieuwe steden en streken, zoals Londen, Parijs, Rome. In 1884 publiceert hij in de Standaard zijn eerste reisverslag als feuilleton, en ook zijn reis naar de Verenigde Staten en zijn rondreis om de middellandse zee hebben tot publicaties geleid.


Dodenmaskers zijn er in Nederland maar weinig gemaakt. Naast koningen Willem II en Willem III, zijn het vooral letterkundige en kunstenaar van wie het gezicht na de dood op deze wijze is vastgelegd. Dupuis, de kunstenaar die ook het marmeren borstbeeld van Kuyper (dat nu naast de Aula in het VU-hoofdgebouw staat) heeft gemaakt, komt op eigen initiatief langs om de afdruk te maken. Er zijn nog drie dodenmaskers van Bram overgebleven, waarvan twee in de collectie van de VU.