Een blonde Abraham Kuyper in een kitscherige plastic lijst

gastconservator 2Koen Voors, masterstudent politicologie en geschiedenis, koos een object uit de protestantse en academische erfgoedcollecties van de VU. Wat heeft hij gekozen en waarom? Het object is tot 8 januari te zien in de UB-erfgoedvitrine op de 1e verdieping.

Op doek geprint portret
‘Mijn keuze is gevallen op dit op doek geprinte portret van VU-oprichter Abraham Kuyper. Het zit in een plastic lijst en Kuyper heeft hier roodblond haar en blauwe ogen, wat helemaal niet klopt – hij was donker! Met die roze sjerp en zijn borst behangen met medailles, lijkt hij wel een Pruisische generaal. Dit soort kitsch kom je vaak tegen op websites als AliBaba of Aliexpress en had ik echt niet verwacht in het VU-archief.’

Belangstelling voor Kuyper en het calvinisme in Korea
‘Op de achterzijde staat dat het in 1989 aan de VU is geschonken door dr. S.K. Chung, President of the Institute of Calvinistic Studies in Korea. Dat fascineert me. Aan de VU weten nog maar weinig studenten wie Abraham Kuyper was en zijn we nauwelijks nog bezig met Kuyper en het protestants erfgoed. Uit dit schilderij blijkt dat hij nota bene in Korea in de jaren tachtig nog wel in de belangstelling stond van mensen die ooit door ons bekeerd zijn. Dat vind ik aangrijpend. Ik vraag me af wie dit portret aan de VU in ontvangst heeft genomen en hoe die reageerde.’

Wat is het verhaal achter dit portret?
We vragen UB-conservator Hans Seijlhouwer naar het verhaal achter dit portret. Hij steekt direct enthousiast van wal: ‘Ik zeg altijd als er hier brand uitbreekt, haal ik dit uit de kelder. Het portret is aan de VU geschonken nadat we Dr. Chung geholpen hadden met het maken van een tentoonstelling over Kuyper in Korea. Chung heeft aan de VU Theologie gestudeerd. In 1987 werd de 150e geboortedag van Abraham Kuyper gevierd met een tentoonstelling over zijn leven. Die tentoonstelling stond in Maassluis en was daarna ook twee maanden te zien aan de VU, en hebben we daarna weer opgeborgen.’

Rellen tussen protestantse en katholieke christenen
‘In 1988 vonden de Olympische Spelen plaats in Zuid-Korea, in Seoul – daar zit ook het Institute of Calvinistic Studies. In die tijd waren er in Korea rellen waarbij  onder andere protestantse en katholieke studenten tegenover elkaar stonden. Veel Koreanen zijn bekeerd door Amerikanen van de Pinkstergemeente maar er waren ook katholieke zendelingen. Dr. Chung was het calvinisme sterk toegedaan en wilde daarom graag een tentoonstelling over Kuyper en vroeg ons of hij die van ons mocht overnemen.’

Knalrood haar
‘We konden geen originele stukken sturen en hebben daarom zoveel mogelijk fotomateriaal gereproduceerd en doubletten van werk van Kuyper naar Korea gestuurd. Daarmee heeft Chung een prachtige tentoonstelling gemaakt waarvan we in het archief ook de catalogus hebben. Daarop staat een geweldig portret van Kuyper –een houtsnede – afgebeeld zoals Koreanen ons Hollanders zien. Kuyper heeft op de catalogus knalrood haar. Dit geprinte portret is gemaakt met een computerscan van deze foto van Kuyper in ministersuniform. En die foto is weer gemaakt voor het borstbeeld van Kuyper dat in de hal van de VU staat.’

Noviteit
‘We waren zeer ingenomen toen dit portret door dr Chung aan onze toenmalige directeur werd aangeboden. Zo’n geprint portret was destijds een indrukwekkende noviteit. Ook dit portret is ingekleurd zoals de Koreanen ons zien dus met rossig haar en blauwe ogen. Net als Koen vind ik het indrukwekkend dat mensen in de jaren tachtig nog aandacht hadden voor Kuyper. In Korea leeft het calvinistisch christendom echt nog steeds.’