Dutch text only
50 Spijkerschrifttabletten en 95 overige objecten, ca. 2900-400 voor Christus. Alle objecten zijn te bekijken via de beeldbank van de UB (op ware grootte).
Het merendeel van deze collectie is verworven door prof.dr. P.E. van der Meer, hoogleraar Geschiedenis en Archeologie van het Nabije Oosten. Voor de Tweede Wereldoorlog nam hij deel aan verschillende opgravingen in wat nu Irak en Iran heet. Na zijn dood heeft pater J. Cools enkele objecten toegevoegd uit diens eigen collectie.
De Van der Meer-Coolscollectie is de oudste collectie van de UB.

Secundaire literatuur
Aan de wieg van het schrift. Mesopotamische spijkerschrifttabletten uit 2900-400 v.C.