Dutch text only
Bibliotheek van prof. dr. F.L. Rutgers (1836-1917), hoogleraar kerkgeschiedenis, kerkrecht en bijbeluitleg aan de Vrije Universiteit.
Enkele duizenden boeken en brochures, voornamelijk kerkrecht en kerkgeschiedenis, uit de 16e-20e eeuw.
De bibliotheek is in 1921 aan de UB van de VU geschonken.

Secundaire literatuur
Werken uit het Rutgers-archief opgenomen in de Bibliotheek der Vrije Universiteit