Home > Over de UB > Wie, wat, waar

Balies
Balies, openingstijden
Locatie VU Hoofdgebouw T (020) 59 85200
Locatie VUmc Medische Bibliotheek T (020) 44 41237

Studiezalen
Overzicht van computer- en studiezalen op de VU.

Vraag het de UB
Alle vragen: vragenformulier 
Suggesties en klachten: reactieformulier
Aanschafsuggesties? Mail Vraag.UB

Vak- en themaspecialisten
De UB heeft voor alle vakgebieden vak- en themaspecialisten (PDF). Zij stemmen de collecties per vakgebied of faculteit zoveel mogelijk af op de wensen van onderzoekers, docenten en studenten. De vak- en themaspecialisten hebben regelmatig contact met de facultaire bibliotheekcommissies (FBC), zodat een goede en adequate dienstverlening door de UB VU gewaarborgd is.

Neem bij wensen voor de collectie of ideeën voor (nieuwe) dienstverlening contact op met een van de vak- en themaspecialisten (PDF). Wensen op audiovisueel gebied kunnen worden besproken met het AVC.

Directie 
mw. drs. J.S. (Josje) Calff (directeur)
T (020) 59 85140 (directiesecretariaat)
directiesecretariaat

Organogram (PDF)

Volg de UB
VU Bibliotheek op Twitter VU Bibliotheek op Facebook
Via Twitter en Facebook 

 

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Vind je antwoord Beeldbank UB

spamfuik@vu.nl