Home > Over de UB > Achtergrond, missie

Achtergrond, missie

De Universiteitsbibliotheek (UB) is de contentmanager van de Vrije Universiteit en VUmc. 
Dat houdt in dat zij de gehele informatieketen ondersteunt: van kennis, informatie en data als grondstof voor onderwijs en onderzoek tot en met de verspreiding en het beheer van de wetenschappelijke output van de universiteit.

De UB beheert collecties, biedt toegang tot content en levert daaraan gerelateerde producten en diensten. Een groot deel van de collectie is digitaal toegankelijk, ook vanuit de thuis-werkplek.

De dienstverlening is aangepast aan de behoeftes van de verschillende faculteiten en permanent gericht op verbetering van de processen, vaak door toepassing van innovatieve digitale technieken en multimedia (MediaXperience).

Ook biedt de UB een hoogwaardige fysieke studie- en leeromgeving op twee locaties: de UB in het hoofdgebouw en de Medische Bibliotheek in het VUmc.

Hotspot voor content

Het Meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Hotspot voor content, de Universiteitsbibliotheek, contentmanager van de Vrije Universiteit vormt de basis van de organisatie van de Universiteitsbibliotheek. De afdelingen Onderwijsadvisering (OA) en Audiovisueel Centrum (AVC) maken sinds oktober 2014 geen deel meer uit van de UB.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl