Home > Over de UB > Achtergrond, missie

Achtergrond, missie

De Universiteitsbibliotheek (UB) is de contentmanager van de Vrije Universiteit en VUmc. 
Dat houdt in dat zij de gehele informatieketen ondersteunt: van kennis, informatie en data als grondstof voor onderwijs en onderzoek tot en met de verspreiding en het beheer van de wetenschappelijke output van de universiteit.

De UB beheert collecties, biedt toegang tot content en levert daaraan gerelateerde producten en diensten. Een groot deel van de collectie is digitaal toegankelijk, ook vanuit de thuis-werkplek.

De dienstverlening is aangepast aan de behoeftes van de verschillende faculteiten en permanent gericht op verbetering van de processen, vaak door toepassing van innovatieve digitale technieken en multimedia (MediaXperience).

Ook biedt de UB een hoogwaardige fysieke studie- en leeromgeving op twee locaties: de UB in het hoofdgebouw en de Medische Bibliotheek in het VUmc.

Hotspot voor content

Het Meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Hotspot voor content, de Universiteitsbibliotheek, contentmanager van de Vrije Universiteit zal de basis vormen voor de reorganisatie van de Universiteitsbibliotheek in de komende maanden.

Anders dan in eerdere plannen zullen de afdelingen Onderwijsadvisering (OA) en Audiovisueel Centrum (AVC) geen deel meer uitmaken van de UB. Voor de taken van beide onderdelen zijn door het College van Bestuur (deel)kwartiermakers aangewezen, die plannen zullen ontwikkelen voor de wijze waarop de taken van de onderdelen zodanig kunnen worden belegd dat zij maximale meerwaarde hebben voor de VU. Het plan Hotspot voor content betreft alleen het bibliotheekdeel van het huidige domein UBVU.

 

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Vind je antwoord Beeldbank UB

spamfuik@vu.nl