Veel bacheloropleidingen aan de VU kennen lage rendementen: na 4 jaar heeft pas zo’n 55% van de studenten het diploma gehaald en in het tweede en derde bachelorjaar valt gemiddeld ca. 14% van de studenten uit. Te veel studenten raken in de loop van hun studie ernstig achterop of vallen zelfs helemaal uit, een aanzienlijke verspilling van talent en middelen!

Ook landelijk kennen universiteiten dit soort cijfers. De universiteiten hebben daarom met OCW afgesproken dat in 2014 de studie-uitval in het tweede en derde bachelorjaar ten hoogste nog 7% mag bedragen en dat 70% van de ingestroomde studenten in 4 jaar het bachelordiploma haalt. Lees verder: Beleidsachtergrond studiesucces (OCW) (PDF).

De VU heeft ervoor gekozen daarbij het accent te leggen op ondersteuning van faculteiten. Want faculteiten weten vaak zelf het beste wat er precies moet gebeuren om het studiesucces te verhogen. Lees verder: Toelichting aanpak studiesucces (PDF).

Het doorslaggevende eerste bachelorjaar: veel winst te behalen!
Speciaal het eerste opleidingsjaar blijkt doorslaggevend voor het studiesucces in de bacheloropleiding als geheel. Het is met name in het eerste jaar belangrijk dat studenten de omslag van een schoolse situatie naar een meer open, academische situatie goed kunnen maken. Zo’n uitdagend en ‘integratief’ eerste jaar kan er op verschillende manieren uitzien: Hoe krijg je een eerste jaar met een hoog studiesucces (PDF). 
Internationaal (met name in Australië, de VS en Engeland)  is dit al  geruime tijd de voornaamste invalshoek.

Ondersteuning door experts
Het team Onderwijsadviseurs van de UB kan faculteiten bijstaan bij het werken aan de verhoging van het studiesucces. Er is veel mogelijk, variërend van begeleiding van facultaire teams studiesucces, tot intensieve ondersteuning bij het opnieuw doordenken en herontwikkelen van het eerste opleidingsjaar van een bacheloropleiding.

Wil je zelf alvast kijken op welke punten je nog een kwaliteitsslag kan maken? 
Checklist Studierendement (PDF).

Contact
Neem voor meer informatie over het verhogen van het studierendement contact op met:
Michel Jansen 
T (020) 598 2829
E michel.jansen@vu.nl

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Vind je antwoordNieuwe UB-film

spamfuik@vu.nl