Home > Onderwijs > ICT in het onderwijs > ICT-tools voor het onderwijs

ICT-tools voor het onderwijs

Het team Onderwijsadvisering beheert en ondersteunt diverse ICT-tools voor docenten en studenten van de VU. In onderstaand schema zie je de relatie tussen digitale didactiekthema's en ICT-tools.

Klik in de rechter kolom voor meer informatie over de afzonderlijke tools. Lees meer over de toekomstvisie in Next DLO VU. 

Digitale didactiekOmschrijving / OnderwijsvraagICT-tools
Digitale leeromgevingToegang tot alle bronnen en informatie rondom een cursus.Blackboard L en CS
Digitaal toetsenStudenten uitdagen om te leren door inzet van formatieve en summatieve toetsen met bijvoorbeeld directe feedback en beoordeling. Plagiaat voorkomen.Questionmark Perception,
Respondus,
Blackboard toetsmodule, SafeAssignment (module van Blackboard)
Samenwerkend lerenStudenten van en met elkaar laten leren door kennis te delen en samen te verwerven. Tool ondersteunt (organisatie van) groepswerk, samen schrijven, samen toetsvragen maken, peer review.Blackboard Groepen,
Turnitin (peer-review),
wiki's, blogs en videoconferencing in MijnVU.nl, QuestionBank, Inspiration (mindmapping)
Leren onderzoekenStudenten kennis laten maken met onderzoek, bijvoorbeeld literatuur en data verzamelen. 
Beheer van digitale bronnenStudenten en docenten verzamelen en delen digitale bronnen.LOREnet, DAREnet, 
Video in het onderwijsDocenten en studenten gebruiken video in het onderwijs. Tool ondersteunt opslag en bewerking van videofragmenten (streaming video). 
Mobiel en draadloos lerenStudenten actief betrekken bij de les. Tools ondersteunen stemmen in de zaal.Stemsystemen
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Vind je antwoordNieuwe UB-film

spamfuik@vu.nl