Ondersteuning bij aangekochte databestanden

Research Data Services biedt ondersteuning bij het gebruik van online bronnen voor het verzamelen van data. Deze online bronnen omvatten zowel open data als commerciële bestanden. Belangrijke bronnen die ondersteund worden zijn: Datastream, SDC Platinum, en Wharton Research Data Services.

In onze handleiding Finding data vind je informatie om je op weg te helpen naar de data die je nodig hebt.

Datastream beperkt beschikbaar
Door technische problemen is Datastream alleen beschikbaar op de volgende locaties:
-    Hoofdgebouw: 5B-06
-    Hoofdgebouw (UB): 1A-01J
-    Initium: 2B-56
-    W&N: S-529
Wij werken samen met de dienst Informatietechnologie VU aan een oplossing. We hopen die voor het einde van het jaar te hebben gevonden. Onze excuses.

Vragen? Neem contact op via researchdataservices.ub@vu.nl

Helpdesk Research Data Services

Het Research Data Services team kan helpen bij vragen over toegang tot en beschikbaarheid van databestanden. Het RDS team is bereikbaar via email, of tijdens het inloopspreekuur. 

Inloopspreekuren (geen afspraak nodig): van januari-juni van 13.00-16.00 uur op dinsdag, woensdag en vrijdag. Library Lab, 1B-21 (VU Hoofdgebouw).

Tussen juli en december kun je een persoonlijke afspraak maken. Neem contact op met researchdataservices.ub@vu.nl.