Datamanagement voor onderzoekers

Onderzoeksdata vormen de grondstof van bijna ieder onderzoek. De verzamelde gegevens zijn waardevol en moeten nauwkeurig gedocumenteerd, beheerd en opgeslagen worden. Het Standaard Evaluatie Protocol 2015-2021 (VSNU, KNAW, NWO) onderschrijft het belang van een zorgvuldige en integere omgang met en opslag van ruwe, respectievelijk bewerkte data. Ook subsidiegevers en uitgevers stellen eisen ten aanzien van plannen, beheren en de toegankelijkheid van onderzoeksgegevens.

De Universiteitsbibliotheek ondersteunt onderzoekers actief bij onder meer het schrijven van datamanagementplannen, het ordenen en het publiceren van onderzoeksdata. De Universiteitsbibliotheek adviseert faculteiten en onderzoekers bij het opstellen van richtlijnen en procedures voor beheer van onderzoeksdata en werkt samen met de IT afdeling van de VU bij het aanbieden van technische oplossingen.

Themasite onderzoeksdata

De Universiteitsbibliotheek heeft voor VU-onderzoekers een themasite ingericht met informatie over de dienstverlening (binnen en buiten de VU) op het gebied van onderzoeksdata. Hier kunnen onderzoekers onder meer terecht voor informatie over het schrijven van een datamanagementparagraaf, beheer van data, dataopslag en rekencapaciteit tijdens het onderzoek, het duurzaam archiveren van data, enz. Bekijk de themasite op VUnet (inloggen met VU-net-id).


Er is ook een LibGuide over Data Management beschikbaar met aanvullende informatie.