Dissertaties FAQ

Wat is de inlevertermijn?
Welke bestanden moet ik uploaden?
Brengt het uploaden in VU-DARE publicatie in wetenschappelijke tijdschriften in gevaar?
Wanneer komt mijn proefschrift online?
Wat is een voorlopig en wat is een definitief embargo?
Hoe kan ik mijn PDF splitsen in verschillende hoofdstukken?
Kan ik wijzigingen aanbrengen in de licentieovereenkomst?
Ik heb problemen met inloggen. Wat kan het probleem zijn?
Kan ik fouten in titel van proefschrift of naam wijzigen?
empty
Wat is de inlevertermijn?
Zes weken voorafgaand aan de promotiedatum moeten de bestanden die samen de digitale dissertatie vormen ge-upload worden.

emptyWelke bestanden moet ik uploaden?

  • De volledige dissertatie
  • De omslag, het titelblad, de inhoudsopgave, Nederlandse samenvatting en Engelse samenvatting als afzonderlijke bestanden aanleveren.
  • Daarnáást dient de volledige tekst van de dissertatie te worden aangeleverd:
    > Indien er voor één of meer hoofdstukken van de dissertatie een embargo geldt dan dienen de hoofdstukken, voor- en nawerk en eventuele appendices als afzonderlijke bestanden te worden aangeleverd.
    > Indien voor de gehele dissertatie eenzelfde embargotermijn geldt, kan worden volstaan met één bestand dat de volledige dissertatie omvat.
emptyBrengt het uploaden in VU-DARE publicatie in wetenschappelijke tijdschriften in gevaar?

Nee, je kunt voor elk ongepubliceerd hoofdstuk  een embargotermijn aangeven. Het hoofdstuk zal dan pas na het aflopen van de embargotermijn openbaar worden gemaakt.
Is de publicatiedatum nog niet bekend, kies dan voor een voorlopig embargo; is de publicatiedatum wél bekend, kies dan voor een definitief embargo.

emptyWanneer komt mijn proefschrift online?
Bestanden waaraan geen embargotermijn is toegekend, worden minimaal vier weken vóór de promotiedatum automatisch openbaar op de website van de UB, in VU-DARE en in Narcis.
De omslag, het titelblad, de inhoudsopgave, Nederlandse samenvatting en Engelse samenvatting worden altijd openbaar gemaakt, minimaal vier weken vóór de promotiedatum.

emptyWat is een voorlopig en wat is een definitief embargo?
Zodra de publicatiedatum van een hoofdstuk bekend is en de uitgever schrijft een embargoperiode voor, dan moet het oorspronkelijke voorlopige embargo vervangen worden door een definitief embargo. Neem hiervoor contact op met het DARE-team van de UB. Let op: dit heeft tot gevolg dat je zelf geen toegang meer hebt tot het uploadformulier.

emptyHoe kan ik mijn PDF splitsen in verschillende hoofdstukken?
Dat kan eenvoudig en snel met het programma Adobe Acrobat Standard. De VU heeft een campus-licentie voor deze software maar wellicht moet het programma nog op je computer geïnstalleerd worden door Informatietechnologie (IT) van de VU.
Klik in Adobe Acrobat Standard in het menu Document > Pagina’s uitnemen. Meer uitleg over optie Pagina's uitnemen (PDF).

emptyKan ik wijzigingen aanbrengen in de licentieovereenkomst?
De licentieovereenkomst is een officieel document dat nog ondertekend zal worden door het College van Bestuur. Het is belangrijk dat de licentieovereenkomst correct is en gelijk aan de informatie die via het uploadformulier is ingevoerd. Het printen van de licentieovereenkomst is daarom de laatste stap in het uploadproces. 

Mochten er na het opsturen van de licentieovereenkomst naar de UB toch nog wijzigingen zijn, print dan een nieuwe licentieovereenkomst uit en stuur die, voorzien van een handtekening, naar de UB. Laat de medewerkers van het DARE-team weten dat er een nieuwe licentieovereenkomst onderweg is en dat de reeds opgestuurde licentieovereenkomst niet meer geldig is.

Stuur de licentieovereenkomst (zonder postzegel) naar: 
Vrije Universiteit Amsterdam 
Universiteitsibliotheek, t.a.v. DARE-team, kamer 0B-17
Antwoordnummer 2941 
1000 SN Amsterdam

Ik kan niet inloggen. Wat kan het probleem zijn?

  • De Universiteitsibliotheek krijgt van Bureau Pedel via UC-IT (Universitair Centrum IT) wekelijks nieuwe gegevens over promovendi binnen, zoals naam, promotiedatum, titel proefschrift enzovoorts. Niet kunnen inloggen kan betekenen dat we deze gegevens nog niet binnen hebben gekregen. Je bent dan nog niet bekend in onze administratie.
  • Zodra de medewerkers van het DARE-team de ge-uploade bestanden en de licentieovereenkomsten hebben gecontroleerd en akkoord zijn, wordt het uploadformulier afgesloten en is het uploadformulier ook niet meer toegankelijk voor de promovendus.
  • Neem bij inlogproblemen contact op met het DARE-team van de UB.
emptyKan ik fouten in de titel van het proefschrift of de naam wijzigen?
De Universiteitsbibliotheek krijgt deze gegevens wekelijks aangeleverd van Bureau Pedel, via UC-IT (Universitair Centrum IT). In onze eigen administratie kunnen we deze gegevens wel wijzigen maar deze worden de week erop weer overschreven door de nieuwe update van UC-IT.

Neem om de gegevens permanent te wijzigen contact op met Bureau Pedel (VU).