ORCiD

ORCiD is een internationaal uniek nummer voor onderzoekers en wetenschappers, zoals ISBN dat is voor boeken. De afkorting staat voor ‘Open Researcher and Contributor iDentifier’. Door de uitwisselbaarheid en de instelbare privacymiddelen kun je wetenschappelijke informatie linken en delen met verschillende systemen en instituten.
ORCiD is een niet-commerciële organisatie, heeft een open en transparant leden-bestuur en je ORCiD is geschikt voor levenslang gebruik, waar je ook als onderzoeker gaat werken.

Verbind je bijdragen aan je ORCiD en word beter herkend
Ongeacht je discipline of je werkplek is het van essentieel belang voor je reputatie en carrière dat collegaonderzoekers, wetenschappelijke instellingen, subsidieverstrekkers en uitgevers snel en eenduidig je werk kunnen identificeren. ORCiD helpt je om makkelijk en betrouwbaar je unieke identiteit te koppelen aan je bijdragen zoals datasets, artikelen, boeken, mediaberichten, conceptstukken, experimenten, patenten en aantekeningen. Lees meer over waar je ORCiD nog meer voor kunt gebruiken.

ORCiD2 


Creëer je geautomatiseerde verbinding met PURE

De Universiteitsbibliotheek moedigt je aan om je ORCiD aan te maken en te koppelen aan je persoonlijke pagina in de VU Research Portal. Lees de instructies hoe ORCiD te koppelen met de VU Research Portal. Deze optie is voor VUmc onderzoekers nog niet functioneel. Lees voor meer informatie: https://intranet.vumc.nl/afdelingen/thema/metis/

Verbeter wetenschappelijke vindbaarheid
De Universiteitsbibliotheek is samen met SURF en andere universiteiten in Nederland betrokken bij ORCiD, omdat we de komende jaren gezamenlijk de wetenschappelijke vindbaarheid willen verbeteren. Eén manier om dat te bereiken is door de datakwaliteit van bibliografische databases, die ook worden gebruikt bij onderzoeksevaluaties en universitaire rankings, te vergroten. Lees meer over de voordelen.

Internationaal gebruik
Grote uitgevers en wetenschappelijke financiers gebruiken ORCiD sinds 2012. Onderzoekers hebben dan een ORCiD-account nodig om artikelen in te dienen voor tijdschriften zoals Public Library of Sciences (PLOS). Andere grote uitgevers zoals Nature, STM, Elsevier en databaseproducenten zoals Scopus en Web of Science vragen een auteursidentificatie om manuscripten en artikelen in te dienen, en koppelen dat aan de digitale object identifier (doi) van het artikel of hoofdstuk. Zij accepteren hiervoor ook ORCiD.
Ook steeds meer onderzoekssociëteiten en wetenschappelijke financiers vragen een auteursidentificatie van (mede)aanvragers en accepteren ORCiD voor dat doel. Iedere onderzoeker of promovendus kan zich registreren voor een ORCiD.

Verbinden met andere systemen
ORCiD maakt verbinding met andere identificatiesystemen mogelijk, ook die van subsidieverstrekkers en uitgevers, en ondersteunt vrije datauitwisseling met deze onderzoeksinformatiesystemen. In een systeem als PURE kun je in toenemende mate publicaties sneller en meer accuraat toevoegen. In de VU Research Portal wordt dan automatisch je persoonlijke pagina geactualiseerd. Lees meer over hoe je nog meer informatie automatisch toe kan voegen aan ORCiD.

Meer informatie over ORCiD en ondersteuning
•    Neem contact op met de Universiteitsbibliotheek
•    ORCiD website
•    Instructies hoe te koppelen met de VU Research Portal
•    Basiskennis over ORCiD (FAQ)