Uploaden van wetenschappelijke publicaties: de groene route

VU onderzoekers kunnen hun onderzoeksresultaten via de groene route publiceren in het onderzoeksregistratie systeem PURE, waar deze duurzaam worden opgeslagen. Voor VUmc onderzoekers is een dergelijke workflow in ontwikkeling. Zie voor meer informatie: https://intranet.vumc.nl/afdelingen/thema/metis/. Publicaties die in PURE worden geregistreerd zijn voor iedereen toegankelijk via de VU Research Portal. De content van PURE is opgenomen in de wetenschapsportal Narcis. Deze portal is volledig toegankelijk via Google (Scholar).

Uitgevers hanteren verschillende copyrightregelingen waarin bijvoorbeeld is vastgelegd welke versie van een publicatie in een repository opgenomen mag worden. Ook een eventuele embargoperiode is hierin vastgelegd. Het Open Access beleid van de meeste uitgevers is te vinden op de website van SHERPA/RoMEO. Deze informatie is ook in PURE aanwezig!

Uploaden publicaties
Je kunt publicaties registreren en uploaden in het onderzoeksregistratie systeem PURE. Na registratie wordt de bibliografische informatie over de publicatie en, indien Open Access of na de embargoperiode, ook de publicatie zelf beschikbaar gemaakt via de persoonlijke pagina’s in de VU Research Portal. Meer informatie over het werken met PURE kun je vinden op VUnet.

Uploaden proefschriften
Het promotiereglement van de VU verplicht promovendi een digitale versie van het proefschrift beschikbaar te stellen aan de universiteit. Met de zogenaamde licentie-overeenkomst geven promovendi bovendien toestemming om het proefschrift (direct of na een embargoperiode) openbaar te maken op de VU Research Portal. Hier vind je meer over de procedure en het uploaden van je proefschrift.
Ook promovendi die in het verleden gepromoveerd zijn aan de VU kunnen hun proefschrift laten opnemen op VU Research Portal. Neem hiervoor contact op met de UB: informatie.ub@vu.nl.

Auteursrechten
Bij het maken, publiceren en hergebruiken van een artikel, een boek of onderzoeksmateriaal speelt auteursrecht altijd een rol. Voor vragen over auteursrecht kun je terecht op de landelijke website Auteursrechten in het hoger onderwijs of neem contact op met het Open Access team: openaccess.ub@vu.nl.

Open Access logo


open access arno akkermans