Home > Onderwijs en Onderzoek > Open access

Open Access is een internationale academische beweging die streeft naar vrije en gratis online toegang tot wetenschappelijke informatie. De Vrije Universiteit steunt dit streven omdat:

  1. de universiteit het belangrijk vindt dat onderzoeksresultaten voor het publiek vrij toegankelijk zijn. Vooral onderzoeksresultaten die met publiek geld zijn gefinancierd. 
  2. open Access de kenniseconomie stimuleert en toekomstig onderzoek verrijkt. Kennis verspreidt zich immers efficiënter wanneer onderzoeksresultaten vrij toegankelijk worden gepubliceerd.
  3. de VU van mening is dat voor auteurs open access het lezerspubliek én de impact van hun publicaties vergroot (meer downloads en citaties). 

Er zijn twee verschillende routes waarlangs Open Access kan worden bereikt.

De gouden route

Wanneer onderzoeksresultaten via de Gouden route zijn gepubliceerd, zijn ze voor de lezer gratis toegankelijk. De publicatiekosten (Article Processing Charges-APC’s) worden betaald door:

  • de auteur 
  • de instelling waarbij de auteur werkt, of 
  • de organisatie die het onderzoek financiert

Het standpunt van de Nederlandse regering is dat voor publiek gefinancierd onderzoek de gouden route de voorkeur geniet. De VSNU en de Vrije Universiteit steunen dit beleid. De VU heeft daarom met meerdere uitgeverijen overeenkomsten afgesloten (kortingsregelingen, vouchers en deals) waarmee onderzoekers van de VU tegen gereduceerde tarieven óf kosteloos open access kunnen publiceren.

De UB adviseert en ondersteunt onderzoekers bij Open Access Publiceren. Op deze website vind je informatie over: 

De groene route

Via de Groene route plaatst de auteur zijn wetenschappelijk werk in een repository, een publiek toegankelijke database in beheer bij een wetenschappelijke organisatie. Voor de VU is dit het DARE repository.

Diamanten route
Net als bij de gouden route zijn de onderzoeksresultaten na publicatie voor de lezer onmiddellijk gratis toegankelijk. De auteurs betalen geen publicatiekosten (Article Processing Charges-APC’s) maar de kosten van redactie, peer review, online publicatie & hosting worden bij de diamanten route gedragen door een instituut, beroepsvereniging of fonds. Door gebruik te maken van vrijwillige arbeid die wordt geleverd door wetenschappers als editor of peer reviewer kunnen de kosten laag worden gehouden. De UB ondersteunt de diamanten route en kan helpen bij het opzetten van open access journals.

De UB adviseert en ondersteunt bij:

Meer achtergronden en actualiteiten over Open Access vind je op OpenAccess.nl.
     

Open Access logo     

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl