Home > Onderwijs en Onderzoek > Onderwijsadvies

De onderwijsadviseurs van de UB hebben als expertise de inzet van ICT in onderwijs en curriculumontwikkeling.

De onderwijsadviseurs geven beleidsadvies op managementniveau en advies aan docenten(teams) die hun onderwijs willen verbeteren en vernieuwen. Ze werken binnen alle lagen van de VU, waardoor ze beleid en uitvoering op elkaar kunnen afstemmen. Ze benaderen vragen met een open en brede onderwijskundige blik, voordat ze oplossingen bieden.

Er is samenwerking met het Onderwijscentrum als het gaat om professionalisering van docenten. En samenwerking met medewerkers kwaliteitszorg (SOZ) als het probleem of de oplossing ligt in kwaliteitszorgprocessen.

Jaarplan Onderwijsadvisering

Wat kun je aan de onderwijsadviseurs vragen?

 • Gebruik leerinfrastructuur met onderwijssystemen
  Grondige kennis van de laatste ontwikkelingen op onderwijstechnisch en technologisch gebied als systeemeigenaar/seniorgebruiker.
  Beheer van de hedendaagse leerinfrastructuur met onderwijssystemen zoals Blackboard, Questionmark Perception, Turnitin en Kaltura. En anticiperen op wat de VU in de toekomst nodig heeft.
  Digitale leeromgevingen 
 • Docentprofessionalisering (trainer/coach)
  Ondersteunen van docenten met trainingen op het gebied van ICT en onderwijs, waardoor ICT optimaal in het onderwijs toegepast kan worden:
  Cursussen en maatwerktrainingen voor docenten

Op de hooogte blijven?
Lees de laatste Nieuwsbrief Onderwijsadvisering VU  (verschijnt maximaal 6 keer per jaar).
Nog geen abonnee? Word lid!

Twitter Volg ons op Twitter: @VUonderwijs en/of via #ictovu


Contact
Michel Jansen  
T (020) 598 2829 
michel.jansen@vu.nl 

Alle onderwijsadviseurs van de UB

     Team Onderwijsadvisering
      Team Onderwijsadvisering UBVU


Fusie
 • Een deel van het Onderwijscentrum van de VU is in februari 2012 gefuseerd met de Universiteitsbibliotheek. De nieuwe afdeling heet Onderwijsadvisering.
 • De afdelingen Voortgezet Onderwijs en een deel van Hoger Onderwijs zijn samengevoegd met de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek (FPP).
 • De taakgroepen TSOB (strategisch onderwijsbeleid) en TOEK (onderzoek naar student en studie), het project Diversiteit en het Honoursprogramma zijn onderdelen geworden van de Dienst Studentenzaken.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Vind je antwoord Beeldbank UB

spamfuik@vu.nl