Ondersteuning onderwijs en onderzoek

De Universiteitsbibliotheek ondersteunt onderzoekers, docententen en studenten van de VU, het VUmc en ACTA bij onderwijs en onderzoek.

Heb je een vraag of wil je ondersteuning of advies? Neem contact op met een vak- of themaspecialist.

Onderzoek: advies en ondersteuning bij Onderwijs: advies en ondersteuning bij

Literatuur zoeken en beheren
Voorbereiden van onderwijs

Data zoeken, verzamelen, analyseren en beheren: Research Data Services

Colleges


Publiceren
Toetsen
Archiveren