Ondersteuning onderwijs en onderzoek

De Universiteitsbibliotheek ondersteunt het onderwijs en onderzoek van universitair medewerkers en studenten van de VU, het VUmc en ACTA. 

OnderzoekondersteuningOnderwijsondersteuning

Literatuuronderzoek
Onderwijs voorbereiden

Datadienstverlening
Colleges ondersteunen

Publiceren
Toetsen
Archiveren