Home > Onderwijs en Onderzoek > Docentencursussen

De Universiteitsbibliotheek ondersteunt het onderwijs op diverse manieren, onder andere door webcursussen Informatievaardigheden, workshops, digitale colleges en docentencursussen.

Het team Onderwijsadvisering (UB) geeft cursussen voor docenten in toets- en beoordelingtools, bijvoorbeeld tentamineren in de Digitale toetszaal van de VU. Met deze tools kan het nakijkwerk sneller en efficiënter worden georganiseerd.

Onderwijsadvisering helpt docenten graag op weg bij:

Onderwijs
 • Blackboard introductie (1 dagdeel) 
  Introductiecursus voor docenten en andere VU-medewerkers. Hoe ziet de digitale leeromgeving Blackboard eruit en wat kun je ermee. Vervolgens leer je een eigen Blackboard-omgeving in te richten.
  Meer informatie, data en aanmelden
 • Digitale peer review organiseren (1 dagdeel)
  Docenten leren in deze cursus hoe je binnen Blackboard gebruikmaakt van PeerMark om een peer review opdracht in de cursus te integreren. Het lezen en beoordelen van elkaars werkstukken kan een leerzame en activerende werkvorm zijn voor studenten.
  Meer informatie, data en aanmelden
 • Studenten activeren met video-, kennis- en instructieclips (1 dagdeel)
  Docenten krijgen inzicht in didactiek en techniek van activerend onderwijs met video.
  Eerst komt de didactische meerwaarde van video-, kennis- en instructieclips voor activerend onderwijs aan bod en mogelijke toepassingen in het eigen onderwijs. Daarna ga je zelf aan de slag met het opnemen, bewerken en beschikbaar stellen van een clip. 
  Meer informatie, data, aanmelden
 • Activerende werkvormen (1 dagdeel)
  Docenten doen inspiratie op om hun onderwijs activerender te maken door verschillende werkvormen te 'proeven' (zoals peer review, digitaal toetsen, online samenwerken) en de tools die je daarbij kunt gebruiken. Tijdens de training gaan we er concreet mee aan de slag.
  Meer informatie, data, aanmelden

Toetsen en tentamineren
 • Effectief digitaal toetsen op de VU (1 dagdeel)
  Vaak wordt gedacht dat digitaal toetsen alleen het toetsen met multiple-choice vragen is. Maar onder digitaal toetsen kan een flinke verscheidenheid aan werkvormen en toetsmiddelen worden geschaard. Elk van die vormen en middelen kan helpen om het onderwijs- en toetsproces te verbeteren.
  Bijvoorbeeld door studenten regelmatiger online tussentoetsen aan te bieden om zich beter voor te bereiden op het onderwijs of om tentamens digitaal af te nemen met Word/PDF, of om studenten elkaar te laten beoordelen.
  In deze cursus krijg je een overzicht van de mogelijkheden die digitaal toetsen biedt voor docenten en studenten van de VU. Als kapstok wordt de informatie van de Quickstart Effectieve Inzet van Digitaal Toetsen aan de VU gebruikt.
  Meer informatie, data en aanmelden
Nakijken
 • Digitaal nakijken en feedback geven (1 dagdeel)
  Docenten leren in de cursus ‘Online feedback geven op werkstukken’ alles over het geven van feedback op schriftelijke werkstukken met  de digitale nakijktool GradeMark van Turnitin. Turnitin is een programma binnen Blackboard.
  Meer informatie, data en aanmelden
Trainingen op maat en andere cursussen docentprofessionalisering
 • Trainingen op maat
  Het is ook mogelijk om trainingen op maat te krijgen voor een specifieke faculteit, opleiding of afdeling. We ontwikkelen de trainingen in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en de cursusen zijn afgestemd op doelgroep en doelstelling. 
  De trainingen hebben een actueel en toegepast karakter. Zo is er aandacht voor de praktijk en de specifieke kenmerken van de faculteit. Ook ons huidig aanbod kan uitgangspunt zijn bij een training op maat.
 • Andere cursussen docentprofessionalisering
  Bij de faculteit Psychologie en Pedagogiek worden ook trainingen verzorgd: 
  cursussen voor universitair docenten


Meer informatie over docentencursussen 

Michel Jansen  
T (020) 59 82829 
michel.jansen@vu.nl

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Vind je antwoord Beeldbank UB

spamfuik@vu.nl