Google digitaliseert voor VU Library

In 2018 digitaliseert Google voor VU Library circa 18.000 boeken van voor 1900.

15-11-2017 | 12:11

googlebezemproject Na afloop van het project zullen al deze boeken, waaronder vele unica, onbeperkt (inter)nationaal online gratis raadpleegbaar zijn via Delpher en Google Books.

Boeken tijdelijk niet beschikbaar
Door de digitalisering zullen delen van de collectie in 2018 soms tijdelijk niet beschikbaar zijn. Het gaat om de Nederlands- en Friestalige boeken vanaf de 15e eeuw tot 1900 – waarop geen auteursrecht rust – die in Nederland zijn gedrukt en nog niet bij de KB of een andere Nederlandse universiteitsbibliotheek zijn gedigitaliseerd. Ook enkele tienduizenden banden uit andere Nederlandse universiteitsbibliotheken, waaronder de bibliotheek van de PThU, worden in 2018 door Google gedigitaliseerd.

Beschikbaarheid zichtbaar in LibSearch
In LibSearch kun je zien of een boek wel of niet beschikbaar is. Dit kan oplopen tot vier maanden. Kom je hierdoor in de problemen met je onderwijs of onderzoek? Neem dan contact op via vraag.ub@vu.nl 

Tip
Heb je in LibSearch een boek gevonden dat tijdelijk niet beschikbaar is vanwege digitalisering? Mail de titelgegevens dan aan jezelf via Libsearch. Je krijgt dan een link toegestuurd die direct verwijst naar het betreffende record in LibSearch. Zo hoef je later niet opnieuw te zoeken.

KB coördineert Google-digitaliseringsproject
Google digitaliseerde wereldwijd al meer dan 30 miljoen titels. In 2010 sloot het bedrijf een overeenkomst met de Koninklijke Bibliotheek (KB). Als nationale bibliotheek maakt de KB de bibliotheekcollectie-Nederland zichtbaar, bruikbaar en houdbaar. Door het coördineren van digitaliseringsprojecten helpt de KB partners in haar netwerk om hun deel van de landelijke bibliotheekcollectie voor iedereen toegankelijk te maken. Tussen 2011 en 2014 heeft Google 235.000 boeken uit de collectie van de KB gedigitaliseerd. Om ervoor te zorgen dat alle in Nederland verschenen publicaties online beschikbaar komen, betrekt de KB de Nederlandse universiteitsbibliotheken bij het Google-digitaliseringsproject. Na afloop zullen in totaal 500.000 boeken zijn gedigitaliseerd.

Steun van Stichting Pica
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun van Stichting Pica, de organisatie die wetenschappelijke en openbare informatievoorziening bevordert door onder meer het financieren van projecten.

Vragen?
Neem contact op via vraag.ub@vu.nl