Gratis Open Access publiceren in tijdschriften Cogitatio Press

De Universiteitsbibliotheek is lid geworden van de Cogitatio Press, een academische Open Access uitgeverij voor de sociale wetenschappen.

18-05-2017 | 15:15

De UB ondersteunt met het lidmaatschap van Cogitatio Press Open Access publiceren in de sociale en geesteswetenschappen.

Onderzoekers van de VU en het VUmc kunnen door dit lidmaatschap zonder kosten Open Access publiceren in de tijdschriften: Media and Communication, Politics and Governance, Social Inclusion en Urban Planning.

Bij het indienen van een manuscript worden corresponding authors van de VU en het VUmc herkend aan de hand van hun VU/VUmc-email-adres en ontvangen een bevestiging dat er geen kosten voor OA publiceren zijn.

Om het publiceren in Open Access te stimuleren, heeft de Universiteitsbibliotheek met een groot aantal  uitgevers afspraken gemaakt waardoor VU en VUmc onderzoekers kosteloos Open Access kunnen publiceren of korting krijgen op de publicatiekosten. Op dit moment  zijn er voor ruim 7700 tijdschriften afspraken gemaakt, waarvan meer dan 4000 titels een impact factor hebben en ruim 1000 titels in het 1e quartile. Details over de tijdschriften en voorwaarden van de uitgevers vind je op de website van de Universiteitsbibliotheek (UB).

Heb je vragen over deze deal of andere vragen met betrekking tot Open Access, neem dan contact op met het OA team via openaccess.ub@vu.nl