Volg een workshop onderzoeksvaardigheden

Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Gratis voor VU/VUmc-medewerkers en VU-studenten.

07-06-2017 | 10:59

De Universiteitsbibliotheek ondersteunt onderwijs en onderzoek, onder andere door workshops en webcursussen voor medewerkers en studenten van VU, VUmc en ACTA. De workshops helpen medewerkers en studenten bij het vinden en verwerken van wetenschappelijke literatuur en data.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij de volgende workshops:

9 juni: search and find literature
Met deze interactieve workshop krijg je inzicht in het opzetten van zoekstrategieën voor het efficiënt doorzoeken van algemene en vakdatabases. Je leert de betrouwbaarheid van websites herkennen met als resultaat een veel vollediger overzicht van literatuur voor je werkstuk, verslag of scriptie. Tevens wordt duidelijk dat alle literatuurbronnen dezelfde zoekprincipes hanteren maar andere instrumenten aanbieden.

10 juni: finding and merging financial data
Introductie op het niveau van Bachelor- en Masterstudenten. De workshop begint met een korte inleiding in de vertaling van de probleemstelling naar data-behoefte en geeft uitleg over problemen bij het zoeken naar en combineren van data. Deelnemers gaan aan de slag met voorbeelden Amadeus & Compustat. Bij het mergen is aandacht voor Excel & Stata.

14 juni: endnote medisch (Nederlands)
Tijdens de workshop leer je hoe je referenties kunt overhalen uit Pubmed naar EndNote en weet je wat daarbij komt kijken. Je kunt deze referenties gebruiken om in Word in een bepaalde output style verwijzingen te maken in tekst of in noten. Je kunt een bibliografie maken (literatuurlijst) en je hebt allerlei tips gekregen voor het gebruik van EndNote.

15 juni: merging data with Excel & Stata
In deze workshop leggen we uit hoe je verschillende databestanden kan combineren tot één bestand dat gebruikt kan worden voor analyse. We gebruiken hiervoor zowel Excel als Stata, en bespreken veel voorkomende problemen aan de hand van voorbeelden uit de financiële databestanden.

Klik op de link voor een uitgebreidere omschrijving van de workshops en de mogelijkheid in te schrijven. De workshops zijn gratis voor VU/VUmc-medewerkers en VU-studenten.

De UB biedt ook webcursussen die zelfstandig online te volgen zijn.

afb-cursus2