How to publish a world-class paper in the social sciences and humanities

26-04-2018 | 26-04-2017

13.00-16.00

HG-1E24 (Hoofdgebouw, PThU)

How to publish a world-class paper in the social sciences and humanities

Aanmelden

Universiteitsbibliotheek

Sociale wetenschappen

Symposium / Seminar

13u00    Ontvangst met koffie en thee

13u30    Opening
Michel ter Hark    Decaan Fac. der Geesteswetenschappen

13u40    The perspective and the role of the publisher in scientific publishing
Loes Schouten is publishing director bij uitgeverij Brill, een toonaangevende uitgever van boeken en tijdschriften in de geestes- en sociale wetenschappen.
Loes zal spreken over de rol van de uitgever bij het publiceren van onderzoek, van indienen en herziening tot publicatie en distributie. Ze zal daarbij aandacht besteden aan artikelen en monografieën.

14u20    How to publish a world-class paper
Karin Lurvink is een postdoctoraal onderzoeker bij de onderzoeksgroep voor economische en sociale geschiedenis binnen het departement geschiedenis.
Karin spreekt over haar recente ervaring met het publiceren van haar onderzoek.

15u00    Koffiepauze

15u15    Publishing from a reviewer’s perspective
Maarten Lindeboom is professor in de economie en voorzitter van het departement Economie bij SBE. Momenteel is hij lid van de redactieraad van Journal of Health Economics.
Maarten bespreekt het publicatieproces vanuit het perspectief van een editor en reviewer. Hoe weet je of een tijdschrift geschikt is voor jouw onderzoek? Hoe kijkt een reviewer naar een artikel? Hoe ga je om met kritiek?


15u55    Afsluiting
Michel ter Hark   

16u00    Einde

how to publish sprekers 222x555