Tentoonstelling Posters: Van Actie voeren, Bezinning en Cultuur

15-06-2017 | 31-08-2017

Erfgoed-vitrines bij de ingang van de Universiteitsbibliotheek, Hoofdgebouw VU, 1e etage

Tentoonstelling Posters: Van Actie voeren, Bezinning en Cultuur

Hans Seijlhouwer
Universiteitsbibliotheek
Conservator HDC | Protestantse Erfgoed collectie
Hoofdgebouw kamer 1B-42
t: 06 1548 5226
mail: j.f.seijlhouwer@vu.nl

Universiteitsbibliotheek

Kunst, cultuur en geschiedenis

Expositie

2017-06-15 tentoonstelling postersHèt communicatiemiddel: de poster
Communiceren met achterban of doelgroep of het alleen maar simpel om aandacht vragen is de afgelopen decennia enorm veranderd. Waar nu de achterban op de hoogte wordt gehouden via de sociale media, was ooit hèt communicatiemiddel: de poster. En dat hoefde dan niet eens een fraaie, in vierkleuren gedrukt exemplaar te zijn. Een eventueel hergebruikt stuk papier van enige omvang en wat viltstiften waren vaak voldoende.

Posters bij de VU ophangen nog niet zo eenvoudig
In het hoofdgebouw van de VU was het ophangen van posters nog niet eens eenvoudig. Op deuren, zuilen of muren plakken was er niet bij: ‘Dat mocht niet!’. Er werd streng op toegezien en wat er illegaal hing werd zonder meer verwijderd. Er waren prikborden. Verspreid door het hele gebouw en die hingen vol. Boordevol. Ook dat werd voor zover mogelijk gereguleerd, slechts met een bij de huishoudelijke dienst verkregen stempel met datum aanduiding mocht een poster enige tijd blijven hangen.

Bep Korevaar
De posters zijn nooit systematisch verzameld en dat we iets van een collectie hebben is voornamelijk te danken aan initiatief van Bep Korevaar, onder veel meer, een van de drijvende krachten achter de Historische Commissie die het Eeuwfeest van de VU in 1980 heeft voorbereid. Zij haalde posters van prikborden en kreeg soms van VU-afdelingen een exemplaar. Bij elkaar zijn het er toch nog een stuk of duizend.

De oudste is van 1960, de meest recente waarschijnlijk uit 1985. Ze dragen sporen van punaises en plakband, er is een hoek weg en/of er zit een scheur in en ze missen vaak – helaas tè vaak – een jaartal.

De tentoonstelling
In de vitrine een redelijk willekeurige selectie uit het geheel, gegroepeerd rond drie thema’s: Actie, Bezinning en Cultuur. Andere thema’s zouden moeiteloos tot een heel andere tentoonstelling leiden.
Actievoeren: De linker twee segmenten van de vitrine gaan over actie voeren. Tégen ‘de duizend gulden’, vóór democratisering, tégen het nieuwe bestuursreglement en vóór de PKV.
Bezinning: De middelste twee segmenten laten discussiethema’s zien als emancipatie, (de krappe) arbeidsmarkt, vredesvraagstukken, vrouwenstudies, automatisering en een beleefd verzoek om redelijkheid.
Cultuur: De laatste twee segmenten tonen cultuur in een ruime zin: de Marcus-passion, het studenten blazersensemble, een fietsen-rally, schaken tegen Jan Hein Donner en een roeiwedstrijd. En Ewald Kooiman bespeelt het Couperin orgel.