Home > Hulp, advies

De Universiteitsbibliotheek ondersteunt onderwijs en onderzoek, onder andere door (web)cursussen voor universitair medewerkers en studenten van de VU, het VUmc en ACTA. Deze cursussen zijn gericht op het verbeteren van vaardigheden in onderwijs en onderzoek.

Onderzoekondersteuning - voor studenten en medewerkers
De UB helpt bij het vinden en verwerken van wetenschappelijke literatuur en data door

Onderwijsondersteuning - voor docenten
De UB ondersteunt het onderwijs door o.a.

  • docentencurssussen van de onderwijsadviseurs, gericht op het gebruik van toets- en beoordelingstools en technieken binnen het onderwijs die ondersteund worden door multimedia.
  • ondersteuning van ICT-tools voor het onderwijs door de onderwijsadviseurs van de UB
  • docentenpakket Informatievaardigheden - kennisbank van de UB die docenten ondersteunt bij het vormgeven van hun onderwijs rond informatievaardigheden.
  • de online webcursussen Informatievaardigheden voor studenten, in veel faculteiten opgenomen in het curriculum.
  • digitale readers met hulp van de UB samenstellen en aanbieden aan studenten, bijvoorbeeld in Blackboard. Of digitaliseren van onderwijsmateriaal.

Kom je er niet uit of wil je meer informatie, aarzel dan niet om contact op te nemen met de UB.

Hulp bij de UB: een workshop bij de Medische bibliotheek

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl