Home > Faciliteiten > Thuis werken

Om te zoeken in de online bestanden van de UB en voor het downloaden van artikelen hoef je niet op de VU zelf te zijn, je kunt ook thuis of elders werken.

  • VU-studenten en -medewerkers loggen in met hun VU-net-id.
    In Internet Explorer moet je VU-net-id worden voorafgegaan door VU\ (hoofdletters VU gevolgd door een backslash) zonder spatie (voorbeeld: VU\abc123).
  • VUmc-medewerkers loggen in met hun VUmc-account (PDF).

Hoe?
Om op afstand te kunnen werken, moeten eerst de browser-instellingen worden aangepast. Raadpleeg hiervoor een van onderstaande korte handleidingen.
Instructies voor Windows (PDF)
Instructies voor Mac OS X (PDF)
Instructies voor Unix (PDF)
iPad, iPhone en iPod Touch (PDF)
Google Scholar (PDF)

Start na invoer de browser opnieuw op om er zeker van te zijn dat de wijzigingen zijn doorgevoerd.

Na het aanpassen van de browser verschijnt er, bij klikken op een e-resource of e-journal, een popupscherm met een tekst ("... proxy...").
  • Voor alle VU-studenten en -medewerkers moet deze tekst zijn "proxy.vu.nl". Je kunt dan inloggen met je VU-net-id, in Internet Explorer voorafgegaan door VU\.
  • Voor VUmc-medewerkers moet deze tekst zijn "proxy.vumc.nl". Je kunt inloggen met je VUmc-account (PDF).

NB! Sommige bestanden zijn om technische redenen alleen op de VU en in het VUmc te raadplegen.

VU-medewerkers met zelfbeheerde pc's op de VU-campus: op rode en blauwe pc's moeten deze browser-instellingen ook worden aangepast voor toegang tot de UB-bestanden. Zie ook UBVU journal proxy (VUnet).

ProblemenMogelijke oplossingen
1. Het inlogvenster verschijnt niet.

inlogscherm-proxy
Browser-instellingen
De browser-instellingen zijn niet goed aangepast. Check nogmaals zorgvuldig de browser-instellingen. Sluit vervolgens alle browservensters en open de browser opnieuw. 

Tablets en smartphones 
Op de campus heb je toegang als je kunt inloggen op het campusnet. Voor iPad, iPhone en iPod Touch, zie de link naar de PDF met instructies hierboven.

Werk- en stageplekken
Veel bedrijven/organisaties (werk- en stageplekken) hebben een eigen proxyserver voor het internetverkeer. Deze maakt toegang tot een andere proxyserver (bijvoorbeeld die van de UB) onmogelijk; hierdoor komt er geen verbinding tot stand met de UB. Vraag of de afdeling systeembeheer van de werk-/stageplek hierbij kan helpen.

Oorzaak bij provider
Sommige providers werken met een eigen proxyserver. Neem bij twijfel contact op met de helpdesk van de provider (de oorzaak kan ook liggen bij een filter dat door de provider is ingesteld).

Firewalls/routers
Deze kunnen soms problemen geven. Dit ligt buiten het bereik van de Bibliotheek. Zie de handleiding bij de firewall/router.
1A. Het inlogvenster verschijnt niet in Firefox 30.


Dit ligt aan de standaardinstelling van Firefox 30. Gebruik Chrome of Safari, of wijzig de standaardinstelling van Firefox 30.

Je kunt de instelling in Firefox 30 alsvolgt wijzigen:
  • Typ in de adresbalk van Firefox: about:config (geen spatie!)
  • Zoek: network.negotiate-auth.allow-insecure-ntlm-v1 (knip en plak dit)
  • Wijzig (rechts) de value false in true
  • Sluit Firefox af en start weer op
2. Het inlogvenster verschijnt wèl maar mijn login wordt niet geaccepteerd.Controleer eerst of de juiste tekst in het loginvenster staat. Ben je VU-student/medewerker dan moet er "proxy.vu.nl" staan, voor VUmc-medewerkers moet dit "proxy.vumc.nl" zijn.
Als dit niet het geval is, stel dan nogmaals je browser in met de juiste url, voor VU-studenten/medewerkers eindigt deze op ...ubvu.pac, voor VUmc-medewerkers op ...vumc.pac (zie de instructies bovenaan deze pagina).
NB! In Internet Explorer moet je VU-net-id worden voorafgegaan door VU\ (voorbeeld: VU\abc123).  
3. Het inlogvenster verschijnt wèl, maar er wordt steeds om een wachtwoord gevraagd, waarna de melding verschijnt: "FOUT/Cache toegang niet toegestaan" (VU-net-id) of "The page cannot be displayed" (VUmc-account).Het probleem ligt bij het wachtwoord. Probeer het wachtwoord te veranderen via  
4. Er verschijnt een ander inlogscherm of er wordt betaling gevraagd. Ben je rechtstreeks naar de site van een uitgever gegaan, ga dan naar het bestand via de UB-site. Lukt het dan nog niet, dan zijn de browser-instellingen nog niet goed aangepast.
5. Er komt een melding over het IP-adres.De browser-instellingen zijn niet goed aangepast. Controleer nogmaals zorgvuldig de browser-instellingen. Sluit vervolgens alle browservensters en open de browser opnieuw.


Mocht bovenstaande niet helpen, meld het probleem dan via ons vragenformulier.
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl