Bibliotheek met liedbundels van ds. H. Hasper

Bibliotheek met 600 liedbundels van de hymnoloog ds. H. Hasper (1886-1974), bijeengebracht nadat in 1945 bij een Engels bombardement op het Haagse Bezuidenhout een veel grotere collectie in vlammen opgegaan was.
Omvat Nederlandse psalm- en gezangboeken uit verschillende eeuwen.

Secundaire literatuur
Collectie-Hasper. Psalm- en gezangbundels na 1800

Liedbundel uit de bibliotheek Hasper: titelpagina van Neerbosch' Zangen. Signatuur: KH.00967

Titelpagina van de liedbundel Neerbosch' Zangen, uit de bibliotheek van ds. Hasper.
Signatuur: KH.00967