Bijzondere collecties

De UB beheert unieke erfgoedcollecties, die de geschiedenis documenteren van de VU, de geschiedenis van onderzoek en onderwijs aan de VU en het protestantisme. We maken deze collecties beschikbaar via bijvoorbeeld LibSearch, onze Beeldbank, Geoplaza en door middel van tentoonstellingen.

Op dit moment maakt de UB een grote inhaalslag in het beheer van de bijzondere collecties in het programma KEA.

Tot onze bijzondere collecties horen:

- Academische erfgoedobjecten (Liselotte Neervoort)
- Kaartcollectie,(Lida Ruitinga)
- Kunst (Wende Wallert)
- Handschriften en Oude drukken (Willemien van Dijk)
- Collectie HDC|Protestants Erfgoed (Hans Seijlhouwer)