Agenda

5 december | 14.00 - 15.30 | Cursus / training

Basic course Endnote

6 december | 10.00 - 11.30 | Cursus / training

Basic course Endnote - extra course

7 december | 10.00 - 12.00 | Cursus / training

Merging data using Excel and Stata

8 december | 10.00-12.00 | Cursus / training

Conversie Reference Manager naar Endnote

14 december | 14.00-16.00 | Cursus / training

Search and find literature

Meer evenementen

spamfuik@vu.nl